Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky používania portálu zlavostav.sk
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu zlavostav.sk je fyzická osoba, Bc. Miroslava Rošková, ul. Montua 2A, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 50496492. Portál zlavostav.sk (ďalej aj ako ,,Portál“) je dostupný na adrese www.zlavostav.sk. Portál umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty služieb a tovaru súvisiaceho zo službami súkromných osôb a podnikateľských subjektov (ďalej aj ako ,,Užívateľ alebo Používateľ“). Portál ponúka služby v podobe on-line trhoviska v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb v elektronickom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón a pod.) pre jednoduché a rýchle vyhľadávanie a komunikáciu medzi jednotlivými Užívateľmi. Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a jednotlivými Užívateľmi upravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky používania portálu zlavostav.sk (ďalej aj ako ,,Podmienky“). Tieto Podmienky sú platné a účinné pri používaní Portálu s registráciou alebo bez registrácie a Prevádzkovateľ a Užívatelia sú povinní sa nimi riadiť.

1.Prístup do Portálu
Užívateľom Portálu je fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vystupuje na Portáli ako Užívateľ. Využívať Portál môže Užívateľ bez prihlásenia a registrácie iba v častiach ktoré nepodliehajú prihláseniu a registrácii. Pokiaľ chce Užívateľ využívať časti, ktoré podliehajú registrácii je povinný sa registrovať (autorizovať). Pri registrácii je Užívateľ povinný súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a so Zásadami spracovania osobných údajov. Po registrácii Portál odošle na Vami zadaný email informácie o registrácii, prihlasovacie údaje, Všeobecné obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov. Užívateľ môže portál využívať okamžite po registrácii prostredníctvom  svojho emailu a hesla. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k užívateľskému rozhraniu Portálu slúžiacemu pre komunikáciu smerujúcu k dodávke tovaru alebo služby v rozsahu podľa časti ,,Popis služby“. Tieto podmienky predstavujú dohodu o právach a povinnostiach Prevádzkovateľa a Užívateľa používajúceho Portál a jej prijatím dochádza medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom k uzatvoreniu zmluvy. Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi, za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, bezodplatnú, nevýhradnú a územne neobmedzenú licenciu na používanie Portálu zlavostav.sk, prostredníctvom ktorého môže Užívateľ využiť služby v podobe on-line trhoviska, zadávať požiadavky na služby(dopyt) alebo tovar a reagovať na požiadavky na dodanie služby alebo tovaru.

2.Popis služby
Portál umožňuje Užívateľom vyhľadávať, zverejňovať, komunikovať, hodnotiť, odporúčať, zdielať ponuky a služby  v príslušných kategóriách a na internete a slúži na komunikáciu medzi jednotlivými Užívateľmi.
2.1. Zobrazovanie príspevkov
2.2 Zobrazovanie príspevkov pridaných cez registráciu
Pridané príspevky sa zobrazujú v danej kategórii, hneď pod výpisom kategórií a pod topovanými inzerátmi. Topovanie inzerátov v kategórii – táto služba posúva inzerát na voľnú z prvých piatich pozícií vo zvolenej kategórii. Občiansky inzerát nemôže obsahovať adresu www stránky. Výška poplatku za topovanie príspevku alebo inzerátu je uvedená v časti 5. Cenník poplatkov inzercie a služieb. Pri registrácii užívateľa ponúka portál možnosť inzerovať prehliadať, komentovať, zdielať, pridávať príspevky v častiach Služby, Produkty, Ponuka práce, Inzercia, Blog a tiež topovať inzeráty formou zakúpenia vyššej pozície. Používateľovi sa zobrazujú všetky príspevky v jednotlivých častiach.

2.3 Zobrazovanie príspevkov pridaných cez firemný profil firmy alebo obchodu
Pridané príspevky sa zobrazujú v danej kategórii hneď pod výpisom kategórií. Prostredníctvom predplatenia môže firma inzeráty a príspevky topovať – presúvať na vyššie pozície. Inzerát môže obsahovať  www stránky prípadne odkaz na firemnú stránku

3. Registrácia  
Upravovať a vymazávať inzeráty a príspevky môžu len registrovaní užívatelia, ktorí po registrácii získajú prístup do svojej správy údajov – Môj profil.  Registrácia je rozdelená na registráciu pre súkromný účel (občianska inzercia) a firemný účel (firmy, právnické osoby, živnostníkov). V registrácii musí Užívateľ uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne. Polia označené znakom  * sú pre užívateľa povinné.
3.1 Registrácia užívateľa
Pri registrácii užívateľa je nutné vyplniť nasledujúce údaje: používateľské meno, email, heslo, pohlavie. Používateľské meno pozostáva z kombinácie písmen abecedy alebo z kombinácie písmen abecedy a číslic. Heslo musí obsahovať kombináciu písmen abecedy alebo číslic (odporúčame kombináciu písmen abecedy aj číslic), minimálny počet znakov je 6 a maximálny počet znakov je 16. Portál zlavostav.sk odošle automaticky po potvrdení  registrácie na zadaný email potvrdzujúce údaje o registrácii.
    •    Registrácia firmy na firemný profil
Pri registrácii firmy alebo spoločnosti na firemný profil je nutné vyplniť nasledujúce údaje: názov spoločnosti, email, heslo a sídlo spoločnosti. Názov spoločnosti pozostáva z kombinácie písmen abecedy alebo z kombinácie písmen abecedy a číslic. Heslo musí obsahovať kombináciu písmen abecedy alebo číslic (odporúčame kombináciu písmen abecedy aj číslic), minimálny počet znakov je 6 a maximálny počet znakov je 16. Názov spoločnosti a jej sídlo slúži  pre Užívateľov na presnejšie vyhľadanie ponúkanej služby alebo tovaru. Portál zlavostav.sk po zaplatení poplatku prostredníctvom platobnej brány odošle automaticky po potvrdení  registrácie na zadaný email potvrdzujúce údaje o registrácii. Firemný profil je vytvorený na určitú dobu a spoplatnený sumou podľa tabuľky č.2 Poplatok za vytvorenie firemného profilu, uvedenej v časti 5.Cenník poplatkov inzercie a služieb.

4. Zásady ochrany osobných údajov užívateľov portálu zlavostav.sk
Systém portálu zlavostav.sk  zhromažďuje  osobné údaje užívateľov - súkromných osôb:  užívateľské meno, pohlavie a emailovú adresu a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade potreby komunikácie so zákazníkom prostredníctvom telekomunikačného média.
V prípade firiem, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zhromažďuje portál zlavostav.sk údaje: názov spoločnosti, emailovú adresu,  sídlo spoločnosti a IČO a/alebo DIČ.
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v zmysle  čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) k evidencii osobných údajov je potrebný súhlas inzerenta. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že získané osobné údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom tretím osobám sprístupňované. Aby mohli byť osobné údaje spracované Užívateľ udeľuje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné k nahliadnutiu na portáli www.zlavostav.sk v časti Zásady ochrany osobných údajov.

5. Cenník poplatkov inzercie a služieb
5.1 Inzercia
Občianska on-line inzercia je bezplatná  a môže ju pridať registrovaný Užívateľ. V prípade služby Topovania inzerátu ide o spoplatnenú službu a Užívateľ je povinný uhradiť poplatok podľa tabuľky č.1. Cenník topovania inzerátov. Uhradenie poplatku je potrebné vykonať platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay.

Dĺžka topovania inzerátu

Počet inzerátov

Cena € s DPH

7 dní

1 inzerát

1,6€

2 inzeráty

3€

3 inzeráty

5€

                           Tabuľka č.1: Cenník topovania inzerátov

5.2 Poplatok za vytvorenie firemného profilu
Vytvorenie firemného profilu je viazané registráciou a je spoplatnené podľa tabuľky č.2 Poplatok za vytvorenie firemného profilu. Uhradenie poplatku je potrebné vykonať platobnou kartou cez platobnú bránu. Po zaplatení systém automaticky vygeneruje daňový doklad, ktorý bude zaslaný inzerentovi na zadaný e-mail pri registrácii.

             Doba

 Poplatok v € s DPH

            30 dní

             15€

            90 dní

             40€

           365 dní

            160€

                    Tabuľka č.2 Poplatok za vytvorenie firemného profilu.

5.2 Všetky poplatky sú realizované cez platobnú bránu GoPay. Pri realizovaní platby cez platobnú bránu je Používateľ povinný riadiť sa pokynmi na portáli zlavostav.sk
 

6.Podmienky pridania inzerátu a príspevku
6.1 Prevádzkovateľ zverejní na portáli zlavostav.sk len inzeráty a príspevky písané v slovenskom jazyku
6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty alebo príspevky, ktoré:
-sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi

-obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno

- obsahom vyzývajú k násiliu alebo nelegálnym akciám

-obsahujú obscénny text alebo fotografiu

-majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby    

-ponúkajú drogy alebo zbrane

-sú bez konkrétneho obsahu

-ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky

-sa svojim textom javia ako podvodné ponuky

-obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky

-obsahujú HTML tagy alebo iné skripty

-ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok alebo inak nesúvisia so stavebnou činnosťou

-ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány

6.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať:

-nevhodné a duplicitné inzeráty, tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na portál v krátkom čase za sebou a inzeráty zaradené do neprislúchajúcich kategórií

-komerčné inzeráty, ktoré neboli pridané ako spoplatnené

6.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť alebo vymazať zobrazenie obrázkov, na ktoré nemá inzerujúci zakúpené licenčné práva alebo on sám nie je ich autorom. Vkladateľ obrázkov si je plne vedomý, že za porušenie autorského zákona nesie plnú zodpovednosť a prevádzkovateľ portálu sa dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti voči tretím osobám.

6.5 Pri opakovanom porušovaní hore uvedených podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť Užívateľovi možnosť inzerovať a využívať služby pripadne zrušiť užívateľovi profil na portáli zlavostav.sk

6.6 Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu 30 dní a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.

6.7 Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môže iba užívateľ, ktorý ho uverejnil.

6.8 Tieto Podmienky pre pridávanie inzerátov a príspevkov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované na portáli zlavostav.sk a to bez predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1 Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a nesie priamu právnu zodpovednosť za text a obrázok, ktorý prostredníctvom Portálu publikuje. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať obsah inzerátov a nie je zaň zodpovedný, preto nakladanie s inzerátmi a príspevkami je osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľov, ktorí služby Portálu využívajú.
7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo v prípade porušenia týchto podmienok poskytovania služieb zrušiť poskytovanie služieb i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady škody voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Registrovaný Užívateľ bude o zrušení poskytovania on-line služieb a o dôvodoch tohto zrušenia náležite informovaný prostredníctvom emailu.
7.3 Prevádzkovateľ  neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému služieb. Je však v prvoradom záujme Prevádzkovateľa, aby všetky funkcie služieb boli poskytované Užívateľom a inzerentom na maximálnej možnej úrovni.
7.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ na možnosť týchto škôd upozornený Užívateľom.

8. Reklamácie
8.1 Reklamácie sa prijímajú centrálne na e-mailovej adrese reklamacie@zlavostav.sk alebo poštou na adrese Bc. Miroslava Rošková, ul. Montua 2A, 934 01 Levice, Slovenská republika.
8.2 Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to v lehote do 14 dní od platnosti takejto zmluvy bez udania dôvodu. Užívateľ je povinný zaslať písomnú žiadosť v elektronickej podobe so svojimi identifikačnými údajmi Prevádzkovateľovi na emailovú adresu alebo korenšpodenčnú adresu uvedenú v bode 8.1.  
8.3 Užívateľ má právo na zrušenie užívateľského účtu bez udania dôvodu, ak o to písomne požiada Prevádzkovateľa na emailovú adresu alebo korenšpodenčnú adresu uvedenú v bode 8.1.  
8.4 Prevádzkovateľ je následne povinný vrátiť akýkoľvek poplatok, ktorý Užívateľ zaplatil Prevádzkovateľovi.
8.5 V prípade pochybenia zo strany Prevádzkovateľa je Užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny, a to prostredníctvom písomnej reklamácie doručenej Prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy Užívateľ zistil alebo mohol zistiť pochybenia. Po lehote 10 dní toto právo Užívateľovi zaniká.
8.6 Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného a zaslaného daňového dokladu (faktúry) Užívateľovi Prevádzkovateľ neuznáva.
8.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje lehotu 30 dní na vybavenie reklamácie
8.8 Prevádzkovateľ bude najneskôr 30 deň odo dňa podania reklamácie kontaktovať Užívateľa a o výsledku reklamačného konanie ho bude informovať.

9.Záverečné ustanovenia
9.1 Všetky ostatné vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.
9.2 Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky používania portálu zlavostav.sk meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie podmienok je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na portáli zlavostav.sk v časti Všeobecné obchodné podmienky.
9.3 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť spustením portálu zlavostav.sk do prevádzky dňom 08.11.2018.

 

Táto stránka pre správnu funkčnosť používa súbory cookies. Viac sa môžete dozvedieť kilknutím na tento odkaz.
Rozumiem