Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov úžívateľov
portálu
zlavostav.sk v súlade s GDPR.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa – Bc. Miroslava Rošková, so sídlom ul. Montua 2A, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 50496492 vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) (ďalej aj ako „Zásady“) a sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a primerane sa na ne vzťahujú. 

Súčasťou týchto Zásad sú aj Cookie pravidlá, s ktorými súhlasíte.

Tieto Zásady Vám vysvetlia, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete, používaním portálu zlavostav.sk spracúvané a chránené.

Pri každom použití portálu zlavostav.sk udeľujete dobrovoľný súhlas s týmito Zásadami a vyhlasujete, že ste nimi viazaný.

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je fyzická osoba Bc. Miroslava Rošková, so sídlom ul. Montua 2A, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 50496492

Prevádzkujeme naše služby prostredníctvom webového portálu www.zlavostav.sk a prostredníctvom tohoto portálu získavame a následne spracovávame Vaše osobné údaje.

2. Údaje, ktoré spracovávame

Registračné a profilové údaje

Pri Vašej registrácii na portáli zlavostav.sk od Vás budeme požadovať Vaše užívateľské meno (môže to byť aj ľubovoľná prezývka, ktorú si vymyslíte) a heslo, emailovú adresu. V prípade, ak sa budete registrovať ako firma alebo podnikateľský subjekt, tak od Vás budeme požadovať aj IČO alebo DIČ. V určitých prípadoch (napr. zverejnenie inzerátu v sekcii Inzercia) od Vás budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. lokalitu alebo telefónne číslo za účelom predaja tovaru alebo služby. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie Služieb na portáli zlavostav.sk. Aj bez registrácie, t.j. poskytnutia týchto údajov si však môžete portál zlavostav.sk  prehliadať, nemôžete ale využívať všetky služby, ktoré ponúkame, najmä nemôžete komunikovať s ostatnými používateľmi a vytvárať a zverejňovať na portáli vlastný obsah.

Pri používaní portálu zlavostav.sk si vo Vašom profile, ktorý Vám Registráciou vytvoríme, môžete, ale nemusíte uviesť nasledovné údaje: telefonický kontakt, profilová fotka, certifikáty (ak ste sa registrovali ako firma alebo právnická osoba), mesto, štát. 

Údaje v Príspevkoch

Ďalšie údaje môžete, ale nemusíte, poskytnúť ich zverejnením na portáli zlavostav.sk v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z údajov vo Vašich príspevkoch môžu mať charakter osobného údaju, preto, prosím, berte na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodnete ich zverejniť na portáli zlavostav.sk

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňujete na portáli zlavostav.sk a/alebo poskytujete iným osobám prostredníctvom internetu a emailových správ. Zároveň nenesieme zodpovednosť ani za ich kontrolu a to, ako používajú ostatní užívatelia Vaše údaje získané od Vás. Preto by ste mali byť opatrný pri výbere údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom portálu zlavostav.sk

Užívateľské údaje

Aj pri bežnom prehliadaní portálu zlavostav.sk bez registrácie a/alebo prihlásenia zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom portálu zlavostav.sk, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používate,
 • internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili na portál zlavostav.sk,
 • operačný systém Vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • Vaše používanie portálu zľavostav.sk

Tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli portál zlavostav.sk zobrazovať, zaistiť jeho stabilitu a bezpečnosť a prispôsobiť jeho obsah Vašim aktuálnym potrebám.

Viac o cookies a o tom, ako ich môžete nastaviť alebo vypnúť, sa dočítate v sekcii Cookie pravidlá.

Na anonymné meranie návštevnosti našej internetovej stránky používame štandardné riešenia:

 • Google Analytics - ponúkajú možnosť odmietnutie merania

3. Ako môžeme Tvoje údaje použiť

Poskytovanie Služby

Údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby na portáli zlavostav.sk  na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), čo zahŕňa najmä:

 • umožnenie Vašej komunikácie na portáli zlavostav.sk  s ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotné používanie,
 • založenie, vedenie a správa Vášho profilu na portáli, ktorý Vám registráciou vytvoríme,
 • zadávanie Vašich inzerátov do časti Inzercia a vyhľadávanie v ponukách inzercie,
 • informovanie o aktivite na portáli zlavostav.sk, ktorá sa Vás týka (napr. odpoveď na Váš inzerát, Vašu otázku, novú prichádzajúcu správu a pod.).

Vylepšovanie portálu zlavostav.sk, ochrana užívateľov aj nás

Keďže máme oprávnený záujem na vylepšovaní portálu zlavostav.sk , udržaní vzťahu s Vami a ochrane Vás aj ďalších užívateľov portálu zlavostav.sk, Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • zlepšovanie dizajnu portálu zlavostav.sk a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na portáli, podmienok jej používania, týchto Zásad a iných podmienok, ktoré sa týkajú portálu zlavostav.sk,
 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov užívateľov portálu zlavostav.sk,
 • presadenie podmienok používania portálu zlavosatv.sk  a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na portáli zlavostav.sk, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi.

Do Vašej poštovej schránky na portáli zlavostav.sk Vám  preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie portálu zlavostav.sk ako aj oznámenia súvisiace s Vaším používaním portálu zlavostav.sk (napr. upozornenia na porušenie Všeobecných obchodných podmienok a pod.).

Marketing

Reklama na Internetovej stránke

Súčasťou portálu zlavostav.sk sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné, zaujímavé a osobné, Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Vašej aktivity počas používania portálu zlavostav.sk,
 • prieskum Vášho správania sa na portáli zlavostav.sk a jej používania Vami,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Vašej poštovej schránky na portáli zlavostav.sk,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí. Ide o serióznych partnerov, ktorí majú iba informácie o Vašom prehliadači (tj. nevedia, kto ste ako fyzická osoba) a sú pod medzinárodným drobnohľadom. Jedná sa o tieto spoločnosti (uvádzame aj nástroje na vypnutie personalizovanej reklamy):

 • Google - ponúkajú možnosť vypnutia personalizovanej reklamy a zoznam svojich partnerov
 • Facebook - ponúkajú možnosť nastavenia personalizovanej reklamy
 • Adform - ponúkajú možnosť vypnutia personalizovanej reklamy

Vaše nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Modrom koníku nenájdete, si viete prezrieť na stránke YourOnlineChoices.

Ak ste sa prihlásili na odber a zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Vašu emailovú adresu; v každom takom emaile budete mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu odoberania takýchto emailov. Viac informácií o možnosti odvolania Vášho súhlasu nájdete nižšie v časti Odvolanie súhlasu.

Účasť v reklamnej aktivite

V prípade, že sa zapojíte do reklamnej aktivity ponúkanej na portáli zlavostav.sk, spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • Súťaž – účasť v súťaži, vyhodnotenie výsledkov súťaže a doručenie výhry výhercovi,
 • Skúsenosti so značkou – doručenie testovacieho výrobku, komunikácia ohľadom spôsobu testovania a zverejňovania skúseností na portáli zlavostav.sk,

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba príp. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Ako dlho údaje uchovávame

Doba uchovávania

Vaše registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania Vašej registrácie na portáli zlavostav.sk . Beriete na vedomie, že na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na portáli zlavostav.sk a ochranu ostatných užívateľov (dôkazné účely) si uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 3 rokov od skončenia Vašej registrácie.

Spracúvanie registračných a profilových údajov, môžete kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zrušíte Vašu registráciu na portáli zlavostav.sk v sekcii „Nastavenia“ – t.j. odstúpite od zmluvy v zmysle Všeobecných podmienok používania; to bude mať za následok vymazanie osobných údajov z Vášho profilu na portáli zlavostav.sk – údaje nebudú verejne dostupné. Texty a príspevky zostávajú na portáli zlavostav.sk, keďže je to podstata celej služby, ktorú poskytujeme. Počas trvania Vašej registrácie máte možnosť odstrániť Vaše príspevky zo zobrazovania na portáli zlavostav.sk

Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na Vašom súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. Ak to nie je možné, učiníte tak zaslaním žiadosti cez email podpora@zlavostav.sk. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • webhostingu
 • správy obsahu portálu zlavostav.sk,
 • vývoja portálu zlavostav.sk
 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií portálu zlavostav.sk
 • zabezpečujúce doručenie výhry, tovaru (kuriérske služby)

Anonymizované údaje (t.j. údaje bez možnosti identifikovať konkrétnu osobu) zdieľame s reklamnými sieťami (ako je uvedené vyššie v časti Marketing) a tiež s poskytovateľmi štatistických meraní.

Vaše príspevky, ktoré ste zverejnili na portáli zlavostav.sk, môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako napr. Google. Môžete tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako napr. Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Vašich údajov, a to vrátane Vašich príspevkov na portáli zlavostav.sk

6. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia portálu zlavostav.sk. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Avšak, aj napriek našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Vaše použitie portálu zlavostav.sk znamená, že ste ochotný prijať toto riziko.

7. Vaše práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva a možnosti. Ak chcete niektorú z týchto možností využiť, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese podpora@zlavostav.sk 

Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

Právo na opravu a doplnenie údajov

Osobné údaje vo Vašom profile na portáli zlavostav.sk môžete kedykoľvek opraviť, doplniť a aktualizovať v časti Nastavenia. Odporúčame Vám tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máte problém s aktualizáciou Vašich údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese podpora@zlavostav.sk

 

 

Právo na vymazanie

Vymazanie Vašich osobných údajov môžete dosiahnuť, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na prenosnosť

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Vášho súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Môžete namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Môžete tiež namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje na také účely spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

8. Zrieknutie sa zodpovednosti

Nenesieme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu alebo zneužitie osobných alebo iných údajov, ktoré sme v súlade s právnymi predpismi poskytli tretím stranám.

9. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady  môžeme zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie alebo zmenili existujúce). O zmene týchto Zásad Vás budeme informovať zaslaním oznámenia do Vašej poštovej schránky na portáli zlavostav.sk alebo emailom uvedeným pri registrácii.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na portáli zlavostav.sk aj s dátumom jej účinnosti. Používaním portálu zlavostav.sk po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania portálu zlavostav.sk

Platnosť dňa: 8. 11. 2018

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese podpora@zlavostav.sk.

 

 

Táto stránka pre správnu funkčnosť používa súbory cookies. Viac sa môžete dozvedieť kilknutím na tento odkaz.
Rozumiem